Overslaan en naar de inhoud gaan

boekhouding

Roland de coster

Erkende Boekhouder en Fiscalist

Boekhouding met persoonlijke aanpak
Fiscaal advies met vertrouwelijke dossierbehandeling

ESF project – investeert in jouw toekomst

=> Privacybeleid en gegevensbescherming

boekhoudkantoor

Ons boekhoudkantoor is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ingeschreven op het tableau van de erkende rechtspersonen onder inschrijvingsnummer 70056127.

De zaakvoerder Roland De Coster is erkend boekhouder-fiscalist onder het nummer 200818, en samen met een enthousiast team van een zevental medewerkers, waaronder een accountant en een erkend boekhouder, staan we u met raad en daad bij.

Met een duidelijke filosofie gebaseerd op vertrouwen, verantwoordelijkheid en begrijpelijkheid wenst het kantoor een professionele relatie aan te vatten met onze klanten.

Door een transparante boekhouding aan te bieden zorgen wij niet enkel dat ze gebruikt wordt voor fiscale doeleinden, maar dat ze ook als beleidsinstrument wordt aangeboden aan de ondernemer. Dit alles in begrijpbare mensentaal.

Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Aalter, op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Door onze ligging zijn we vlot bereikbaar zowel met het openbaar vervoer (op 10 minuten wandelafstand) als met de wagen.

Het kantoor is gespecialiseerd in boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsadvies.Ze beperkt zich niet tot enkel de boekhouding en fiscaliteit, ook op juridisch - en sociaal vlak bieden wij advies op maat aan, daar we tevens kunnen bogen op een netwerk met specialisten ter zake.

De dienstverlening is gericht tot zelfstandigen, bedrijfsleiders, vrije beroepen en KMO’s. U kan uw boekhouding van a tot z laten verzorgen of u kan zelf instaan voor de verwerking van uw boekhouding, waarbij deze wordt opgevolgd door de zaakvoerder en één van zijn medewerkers. Bedrijven met een interne boekhoudafdeling worden ook door ons kantoor bijgestaan. We denken graag proactief met u mee om uw zaak efficiënter te maken.

We trachten ook mee te zijn met de nieuwe evoluties op vlak van het modern boekhouden door o.a. gebruik te maken van de scanning en digitalisatie van uw facturen, de elektronische archivering hiervan, de klant te sensibiliseren tot gebruik van de elektronische factuur, coda, en zo verder…

Om u en ons niet onnodig met meer stress of kosten te overladen stellen we samen een beleid op om zo efficiënt mogelijk de verwerking van uw boekhouding mogelijk te maken zodat we tijd vrij hebben om u te sturen.

diensten

Starters

Begeleiding van startende zelfstandigen en het vervullen van opstartmodaliteiten zoals aanvraag btwnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Uitwerken van financiële plannen als businessplannen.

Budgettering.

Advies en bijstand bij investeringen.

 

Vennootschappen

Oprichten van een vennootschap op maat.

Statuten aangepast naar uw behoeften en in samenwerking met de notaris naar uw keuze.

Managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen , holdingstructuren als vrije beroepen.

 

Boekhouding

Invoeren van uw boekhouding bij ons.

Nazicht van de door u opgemaakte boekhouding, zowel ter plaatse als bij ons op kantoor.

Periodieke rapporteringen.

Loonberekening en vervullen van sociale formaliteiten voor de bedrijfsleider.

 

Fiscaliteit

Opstellen en indienen van btw-aangiften, intracommunautaire opgaves en jaarlijkse listing.

Opstellen fiscale aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, …

Opmaak en neerlegging van de jaarrekening bij de balanscentrale.

Opstellen van overige fiscaal opgelegde formaliteiten.

Verdediging bij fiscale controles.

 

Consultancy

Optimalisatie van uw inkomsten en fiscale planning.

Advies en begeleiding bij overnames.

Waardebepaling van de onderneming en haar aandelen.

Begeleiding bij kredietaanvragen.

Advies bij personeelsbeheer.

Assistentie bij het opmaken van allerlei contracten zoals huurcontracten, handelsfondsovernames,
aandelenoverdrachten, managementovereenkomsten, familiale opvolging, …

Assistentie bij alle wettelijke verplichtingen en formaliteiten.

 

Sinds 18/10/2016 zijn we erkend als adviesverstrekker

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming, met een dienstverlening van minimum 500 €.

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

De inhoud moet gericht zijn op de kernprocessen van uw onderneming, en het doel is uw Vlaamse onderneming te professionaliseren (investeringsanalyse, opvolgings- en successieproblematiek, HR-optimalisatie, overnames,startup).

Wij verwijzen u graag door naar http://www.kmo-portefeuille.be/

team

Roland De Coster
Zaakvoerder - boekhouder-fiscalist
Carine Defruyt
Administratie
Annemie Willems
Boekhouder-fiscalist
Kristof Vandecauter
Boekhouding-dossierbeheerder
Maxim De Waepenaere
Boekhouding-dossierbeheerder & IT
Katrien Debonnet
Boekhouding-dossierbeheerder
Ka Hao Qu
Boekhouding-dossierbeheerder
Sandra De Wispelaere
Boekhouding-dossierbeheerder

ESF

In het kader van het ESF programma 9249 Digitalisering in de boekhoudsector - Oproep 473 Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden:

  • Leven lang leren
    Omschrijving: 117 Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertrajecten, onder meer door loopbaanbegeleiding en erkenning van verworven competenties

Beide partijen zullen werken aan een zelfde inhoudelijk projectplan en streven er naar dezelfde projectresultaten te behalen en projecten gezamenlijk te ontwikkelen die passen in het kader van duurzaam loopbaanbeleid.

Deze projecten zullen in de beide organisaties uitgerold en toegepast worden. De taakverdeling zal hierbij 50/50 en paritair verdeeld worden tussen beide organisaties.

Klik hier voor de volledige toelichting

 

 

 

links

BillIt

E-factuur platform waar boekhouders en ondernemers samenwerken.

Billit is voor ondernemers. Wij maken het echt makkelijk om een administratie bij te houden. Geen onbegrijpelijke boekhoudtermen maar automatiseren wat geautomatiseerd kan worden. U bent tenslotte ondernemer, geen boekhouder. Ontdek nu waarom vele ondernemers en boekhouders Billit gebruiken.

 

Klik hier om u aan te melden

contact

Weibroekdreef 8B
B 9880 Aalter

Tel: + 32 9 227 51 21
Gsm: + 32 476 423 688

info@rolanddecoster.be

BTW NR: BE 0466.325.223

Nevenbedrijf: administratiekantoor Fiscarrol vof  (BE 0444.859.420)

Privacybeleid

Privacybeleid en gegevensbescherming

Als boekhoudkantoor verwerken wij veel gegevens, waaronder ook veel persoonsgegevens. Wij streven ernaar om dit op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te doen.

De gegevens die wij verwerken hebben betrekking op onze klanten en de zakelijke relaties van onze klanten (leveranciers, klanten van onze klanten,)

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De Coster Roland bvba, ondernemingsnummer 0466.325.223, gelegen te Aalter, Weibroekdreef nr. 8b, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. 

 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij De Coster Roland bvba via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@rolanddecoster.be).

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld voor verschillende doeleinden:

Klantenacceptatieprocedure

Als boekhoudkantoor zijn wij onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Voor de toepassing van deze wetgeving dienen onze klanten een klantenacceptatieprocedure te doorlopen. Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer en het inlezen van uw identiteitskaart.

Diensten aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren.

Wij verzamelen sociaal-demografische gegevens (zoals uw burgerlijke staat en gezinssituatie), financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, woningkenmerken (zoals de huurprijs of de lasten), gegevens omtrent beroep en betrekking (zoals uw huidige werkgever).

De manier waarop we persoonsgegevens verwerken kan variëren, naargelang de diensten waar de klant beroep op doet. Zo verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens van werknemers van onze klant, over de klanten van een klant bij het voeren van de boekhouding, over familieleden van een klant tijdens de bepaling van de personenbelasting.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Wij moeten uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer wij van mening zijn dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij doen ook beroep op derden enkele softwaretoepassingen (boekhoudpakketten en rapporteringssoftware) die zich situeren in de cloud.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig voor het leveren van onze diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de klant.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Welke rechten heb ik?

Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 

Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken.

Het recht op verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. 
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. 

Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen. 

Recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). 

Waar kan ik terecht voor klachten?

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

 Fax: +32 (0)2 274 48 35

 E-mail: commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be